daro web site
  english
 
pozycjonowanie stron pozycjonowanie stron

Rodzina
Serwisy 
Pozycjonowanie stron 
Pomysły
Albert Einstein
lodowce Alaski
zabezpieczenie ATX
bramka SMS
UFO filmy
sennik
działo orgonowe
odkrywca orgonu
raport o smogu i deszczach
akumulator orgonowy
wiadro z orgonem...
biony orgonowe
magnesy neodymowe
magnetyzer
biegunowość
tips & tricks dla windows
software
Kontakt 
elektrownie wiatrowe
lotto
 


IT faq - Tips & Tricks dla Windows, które warto znać i pamiętać ...


Szczepionka na Sasser'a I-Worm.Netsky.A-AC, I-Worm.Beagle.A-Z, I-Worm.Swen, I-Worm.Dumaru i inne.

Szczepionka usuwająca robaka Sasser. Po zakończeniu pracy narzędzia zalecane jest uruchomienie programu antywirusowego z aktualnymi bazami i ponowne przeskanowanie komputera. Szczepionka usuwa również I-Worm.Netsky.A-AC, I-Worm.Beagle.A-Z, I-Worm.Swen, I-Worm.Dumaru i inne.
- lokalizacja nr 1
- lokalizacja nr 2
wiecej informacji pod http://www.gdata.pl/pl/download/index.html
narzędzia Symanteca http://securityresponse.symantec.com/avcenter/tools.list.html


Jak wykonać akcję przy wyłączeniu systemu?

Należy napisać skrypt realizujący danie zadanie. Następnie uruchomić konsolę Zasady grupy (gpedit.msc), przejść do konfiguracji komputera, wybrać Ustawienia systemu Windows, a następnie Skrypty i wskazać skrypt na zamknięcie systemu.


Zainstalowałem Windows XP i nie działa Windows Update z adresu http://v4.windowsupdate.microsoft.com/pl/default.asp
cały czas jest 0%.

Otwieramy IE -> Narzędzia -> Połączenia -> Ustawienia sieci LAN i odznaczamy Automatycznie wykryj ustawienia.
Teraz już zadziała.


Nie mogę połączyć się przez remote desktop chociaż login i hasło jest poprawne.

  • Sprawdź czy użytkownik dodany jest do użytkowników Remote desktop (pulpit zdalny)
  • Sprawdź czy użytkownik ma założone hasło gdyż bez hasła nie zalogujesz się na
    zdalną maszynę.

Jak sprawdzić czas wykonania skryptu w php ?

<?php

function getmicrotime(){
list($usec, $sec) = explode(' ', microtime());
return ((float)$usec + (float)$sec);
}

echo("\n\n\n--------- Begin processing ----------\n");
$time_start = getmicrotime();
echo("----------- Finished processing -----------\n");
echo 'Czas wykonania: ';
$mstime = number_format(getmicrotime() - $time_start, 3, '.', 3);
echo "$mstime seconds\n";
?>


Jak skonfigurować .htaccess ?

http://httpd.apache.org/docs/mod/core.html

Jak zamienić krótkie tagi na długie w plikach *.php ?
find . -type f -name '*.php' -exec perl -pi -e 's#<?#<?php#g' \;

Jak usunąć Windows Messanger z Windows XP ?

Windows XP posiada domyślnie zainstalowany program typu IM - Windows Messenger, dla którego domyślnie w systemie nie ma opcji odinstalowania. Nie każdy z użytkowników tej rodziny systemów chce korzystać z tego programu, lub też nie zawsze chcemy aby otwierał się on zawsze równocześnie z Outlook Express jak to jest w domyślnej konfiguracji.
W systemie istnieje jednak możliwość usunięcia tego programu z systemu lub zablokowania jego uruchamiania.

Aby usunąć Windows Messenger z systemu należy z lini poleceń wykonać następujące polecenie:

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\inf\msmsgs.inf,BLC.Remove

Efektem ubocznym dla użytkowników programu Outlook Express jest długie uruchamianie się tego programu po usunięciu Windows Messenger w przypadku gdy w OE widoczny jest panel kontaktów. Efekt ten można zlikwidować poprzez wprowadzenia następującego wpisu do rejestru systemu:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Outlook Express
Typ: DWORD
Nazwa: Hide Messenger
Wartość: 2
Nie działa literka "ł" (Right Alt+l) podczas pisania w Wordzie ?

Użytkownicy systemów Windows XP oraz Windows 2000 w komputerach wyposażonych w kartę grafiki firmy Intel (najczęściej zintegrowaną z płytą główną) doświadczają po zainstalowaniu sterowników do niej przykrego efektu braku możliwości wpisania z klawiatury litery "ł". Spowodowane jest to skrótem klawiszowym przypisanym w ramach oprogramowania sterownika do klawiszy Alt + L.
Rozwiązaniem problemu jest wyłączenie skrótów klawiszowych sterownika we własciwościach grafiki.
Windows 2003 Server - jak wyłączyć konieczność wprowadzenia powodu zamknięcia systemu?

W systemie Windows 2003 Server wprowadzona została nowa funkcja - wymuszenie na użytkowniku dokonującym zamknięcia lub przeładowania systemu powodu dla którego ta operacja ma miejsce. Użytkownik musi wybrać kategorię oraz wprowadzić opis zdarzenia, które następnie zapisywane jest w dzienniku zdarzeń. Funkcja ta, użyteczna w środowiskach produkcyjnych, może być denerwująca dla użytkowników domowych lub w systemach testowych. Istnieje możliwość wyłączenia tej funkcji poprzez wprowadzenie zmiany w rejestrze przedstawionej poniżej:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Reliability
Typ: DWORD
Nazwa: ShutdownReasonOn
Wartość: 0

Jak zmienić IP komputera udostępniającego połączenie internetowe?
Domyślnym adresem IP przydzielanym przez system Windows XP/ 2003 komputerowi udostępniającemu połączenie internetowe jest 192.168.0.1. Jeśli z jakichś powodów nie odpowiada on użytkownikowi, można dokonać jego modyfikacji przechodząc w rejestrze do gałęzi:
[HKLM\System\CurrentControlSet\Services\ SharedAccess\Parameters]
i zmieniając wartość klucza BackupIPAddress na wybrany adres IP serwera (np. 192.168.1.10). Na komputerach-klientach należy ponadto we właściwościach połączenia sieciowego ustawiać stałe adresy IP z maską podsieci (Subnet Mask) zgodną z serwerem (np. 255.255.255.0) oraz ustawiać domyślną bramę (Default gateway), jako adres IP komputera-serwera, zaś jako adresy serwerów DNS (DNS Servers) wpisać adresy IP serwerów DNS podanych przez dostawcę Internetu.

Jak wykryć, który program korzysta z danego portu TCP/UDP ?
Aby wyświetlić listę otwartych / używanych obecnie portów TCP/UDP należy w linii komend wpisać:

netstat -ano

Przykładowy efekt użycia powyższej komendy :
--------
Protokół / Adres lokalny:PORT / Adres zdalny / Status / PID
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 952
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
(...)
UDP 127.0.0.1:3005 *:* - 1120
UDP 127.0.0.1:3243 *:* - 1620 (np. gg.exe - Gadu-gadu)
UDP 127.0.0.1:4308 *:* - 2080 (np. iexplore.exe - Internet Explorer)
UDP 127.0.0.1:4136 *:* - 2116
--------
Następnie po znalezieniu interesującego nas numeru portu (np. 3243) szukamy odpowiadającego mu procesu (np. 1620), następnie przechodzimy do Menadżera zadań (Task Manager) i znajdujemy nazwę procesu.
W tym celu uruchamiamy TaskMgr.exe -> przechodzimy do zakładki Processes (Procesy) -> klikamy na nagłówek kolumny PID, co jest równoznaczne z posortowaniem procesów według ich identyfikatorów (PID). Teraz możemy odczytać po prawej stronie nazwę programu/procesu i dopasować ją do konkretnego portu.


Jak przyspieszyć połączenia sieciowe w Windows XP/2003 ?

Windows XP/2003 domyślnie korzysta z QoS Packet Scheduler. Podczas używania aplikacji korzystających z QoS odpowiednia ilość zarezerwowanej przepustowości jest przeznaczona właśnie dla nich. Jeśli jednak nie korzystasz z QoS możesz zwolnić nawet do ~20% przepustowości sieci.
Start -> Run... (Uruchom) -> wpisz 'gpedit.msc'. Przejdź do gałęzi Computer Configuration -> Administrative Templates -> Network -> QoS Packet Scheduler i kilknij 2 razy na 'Limit reservable bandwidth' (Konfiguracja komputera-> Schematy administracyjne -> Ogranicz zarezerwowaną przepustowość) -> Enabled (Włączone) i wpisz 0 (%). Teraz powinieneś osiągnąć maksymalną wydajność połączeń sieciowych.

Jak automatycznie uzupełniać nazw plików i katalogów ?

Funkcja ta pozwala na uzupełnienia pełnej nazwy pliku lub katalogu po wprowadzeniu dwóch kombinacji (CTRL+D dla katalogów, CTRL+F dla plików). Wpisz kilka pierwszych znaków jakiegoś pliku, potem naciśnij CTRL+F i zaczniesz przełączać się pomiędzy plikami zaczynającymi się od wpisanych wcześniej znaków.
Naciśnij CTRL+D i zaczniesz przełączać się pomiędzy wszystkimi podkatalogami, rozpoczynającymi się od wpisanych wcześniej znaków i znajdującymi się w bieżącym katalogu.
Aby przełączać listę w odwrotnej kolejności, naciśnij dodatkowo SHIFT. W celu włączenia uzupełnienia w menu Uruchom... (Run...) wpisz cmd /f:on.
Aby włączyć Uzupełnianie nazw katalogów i plików dla wszystkich sesji wiersza poleceń:
Kliknij Start, dalej Programs, przejdź do Accessories, kliknij prawym klawiszem Command Prompt i wybierz Properties. W Target wpisz: %SystemRoot%\system32\cmd.exe /f:on lub użyj narzędzia Tweak UI.

Jakie skróty klawiszowe działają w Command Prompt (CMD) ?

F1: Powtarza kolejno (znak po znaku) wpisywane znaki w ostatnio wprowadzonym wierszu poleceń.

F2: Wyświetla komunikat, proszący o podanie znaku (miejsca), do którego ostatnio wprowadzony ciąg znaków ma zostać skopiowany.

F3: Powtarza ostatni wpis wiersza poleceń.

F4: Wyświetla kominikat proszący użytkownika o podanie znaku, do którego ostatnio wprowadzony ciąg znaków ma zostać skasowany.

F5: Cofa się do poprzedniego zapisu w wierszu poleceń.

F6: Działa jak CTRL+Z (^z).

F7: Pokazuje menu z historią zapisów w wierszu poleceń.

F8: Przełącza pomiędzy wcześniej wprowadzonymi poleceniami (rozpoczynając od najczęściej używanych).

F9: Wyświetla komunikat, proszący użytkownika o podanie numeru linii poleceń, gdzie 0 to polecenie wprowadzone jako pierwsze.
Jak skonwertować partycję FAT/32 <-> NTFS ?

Jeśli potrzebujesz systemu NTFS, jednak do tej pory korzystałeś z FAT/32, wystarczy, że w Command Prompt (CMD.exe) wpiszesz: convert X: /fs:ntfs (gdzie X to litera dysku/partycji do konwersji)
Więcej opcji uzyskasz po wpisaniu convert /?

   moja rodzinka Ostrowskich
Damianek: Jest ślicznym prawie rocznym bobaskiem rośnie jak na drożdzach jednym słowem the best.
Halinka: Moja żona jest najfajniejszą, najładniejszą i najmądrzejszą dziewczyną jaką znam.

elektrownie wiatrowe

© 2003 - 2020 by homodo.pl
2020-10-29, 02:08:52